Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Kr 860/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 928/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-18

Wniosek w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

II SA/Kr 513/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 1169/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku skarżących o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za części składowe nieruchomości

I OZ 1197/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego

I OZ 1233/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Nr [...] B. A. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w Andrychowie

III SA/Kr 1127/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

Skarga H. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zameldowania

II SA/Sz 1252/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-28

Skarga na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Bd 927/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-18

Wniosek w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

IV SAB/Gl 80/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku pełnomocnika organu o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SAB/Gl 80/16
1   Następne >   3