Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA w Łodzi X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SO/Łd 66/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-09

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych