Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SO/Wa 35/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-27

Wniosek R. D. o wymierzenie Staroście [...] grzywny za nie przekazanie odpowiedzi na skargę

II OW 47/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-21

Wniosek w przedmiocie przekazania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zakopanem w oparciu o art. 65 § 1 ustawy

II OW 74/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów ustalających dopuszczalną odległość usytuowania budowli i budynków od granicy obszaru kolejowego oraz osi skrajnego toru

II SAB/Lu 690/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi W. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę I. zobowiązuje Starostę do załatwienia wniosku W. G. w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Starosty w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych sprawy po uprawomocnieniu się wyroku; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Staroście grzywnę w kwoci...

II SO/Gd 16/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-08-12

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego pozwolenia na rozbudowę

II SAB/Lu 705/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-05

Skarga K. B. na bezczynność Starosty J. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

II OW 94/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie organu właściwego w sprawie zmiany ukształtowania terenu

II SA/Kr 1419/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi M. B. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie sygn. akt II SA/Kr 553/04 przez Starostę [...]

VIII SO/Wa 9/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-23

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość między Starostą [...] a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie udzielenia informacji dotyczących legalności działania zakładu produkcyjnego

II OW 77/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zmiany decyzji znak [...] zezwalającej na budowę wysypiska śmieci odpadów stałych dla miasta O. w miejscowości R. gm. O.
1   Następne >   +2   +5   7