Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 368/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA/Po 663/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II SA/Sz 596/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-09

Skarga J. P. i A. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Kr 486/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-06

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 756/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 990/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II SA/Kr 835/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-14

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 550/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-06

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterolokalowego

II SA/Gd 4/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 756/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   8