Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 915/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżących o wykładnię wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 915/10

II SA/Gl 1068/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przekazania według właściwości pisma w sprawie budowy parkingu w kwestii wniosku skarżącego o zmianę postanowienia Sądu

II SA/Gl 455/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zmiany użytkowania warsztatu stolarskiego w kwestii wniosku uczestników postępowania J.P. i E.P. o uzupełnienie, co do zwrotu kosztów, wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 126/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1431/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wykonanych robót budowlanych

II SA/Gl 566/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciw wobec zamiaru wykonania robót budowlanych w kwestii wniosku skarżącego o zmianę postanowienia Sądu

II SA/Gl 613/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek zażalenia pełnomocnika skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 613/15 o odrzuceniu skargi

II SA/Gl 554/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gl 903/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku 'A' Sp z.o.o. z siedzibą w W. o dopuszczenie do udziału w sprawie

II SA/Gl 304/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku M. M. o dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze jego uczestnika
1   Następne >   2