Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 58/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 119/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-15

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OPP 118/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-15

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 ze skargi M.S. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego