Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 2376/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezydenta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

VII SA/Wa 2378/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Skarga [...] Sp. z o.o. z siedzibą na decyzję Prezydenta m.[...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Łd 929/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku w przedmiocie zasądzenia od organu na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania w sprawie ze skargi 'A.' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na czynność Prezydenta Miasta P. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu opłaty za kartę pojazdu dla pojazdów o numerach ide...

II SA/Sz 1037/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi Spółki A. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Łd 916/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-27

Sprawa ze skargi 'A.' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na czynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu opłaty za kartę pojazdu dla pojazdów o numerach identyfikacyjnych: [...], [...], [...], [...], [...] oraz [...]

VII SA/Wa 2370/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta m. [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

I OZ 487/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na wyrok WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w Warszawie na czynność Prezydenta Miasta Wrocław , nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie 25 kart pojazdu

III SA/Łd 919/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-20

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku w przedmiocie zasądzenia od organu na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania w sprawie ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na czynność Prezydenta Miasta P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu opłaty za kartę pojazdu dla pojazdów o numerach identyfika...

III SA/Łd 916/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku w przedmiocie zasądzenia od organu na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania w sprawie ze skargi 'A.' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na czynność Prezydenta Miasta P. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia uprawnienia do zwrotu opłaty za kartę pojazdu dla pojazdów o numerach ide...

VII SA/Wa 2408/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi (...) na czynność Prezydenta (...) w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   3