Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Po 117/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Go 482/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-04

Sprawa ze skargi R.B. na pismo Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu marki [...] o numerze rejestracyjnym [...]

III SA/Lu 204/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi J. G. na czynność Starosty L. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

I OSK 2115/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi Z.W. na czynność Starosty Nyskiego nr [...] w części dotyczącej pojazdu o numerze rejestracyjnym [...] w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SO/Sz 4/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-31

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

III SAB/Lu 47/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zwrotu kosztów i wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

II SA/Go 554/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-04

Sprawa ze skargi S.H. na pismo Starosty Powiatu w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu [...]o numerze rejestracyjnym [...]

I OSK 2179/12 - Wyrok NSA z 2014-02-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K. R. na czynność Starosty T. nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie kart pojazdów

III SA/Lu 529/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi A. G. na akt Starosty O. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu w zakresie wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt. III SA/Lu 529/13

III SA/Lu 873/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi L. i R. M. na akt Starosty L. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   36