Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 873/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi L. i R. M. na akt Starosty L. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Łd 837/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-27

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku w przedmiocie zasądzenia od organu na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania w sprawie ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na czynność Starosty [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za karty pojazdów

III SA/Lu 1001/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi T. M. i P. M. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Lu 605/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi G. T. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów

III SA/Lu 148/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi M. M. na akt Starosty B. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Lu 953/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi K. H. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Lu 994/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi K. R. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Po 783/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany danych w dokumencie prawa jazdy

II SAB/Sz 169/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w wyroku WSA w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

III SA/Lu 995/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi E. M. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   3