Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Sz 169/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w wyroku WSA w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

III SA/Lu 995/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi E. M. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Lu 954/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi R. D. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Kr 1304/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie unieważnienia obowiązujących projektów organizacji ruchu na ul. Z w Z