Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 3905/16 - Wyrok NSA z 2017-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 2238/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 921/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 883/19 - Wyrok NSA z 2019-11-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie ponownego rozpoznania sprawy dotyczącej zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 1153/19 - Wyrok NSA z 2021-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalne strefy ekonomicznej