Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Ke 11/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 613/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy nadania imienia

II OSK 125/05 - Wyrok NSA z 2005-10-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zmiany nazwiska

II SA/Wr 1402/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Ke 83/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ke 2/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 793/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II SA/Bd 1192/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie anulowania czynności materialno