Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Łd 1205/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego

III SA/Łd 287/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji