Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1888/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 945/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; w zakresie wpisu od skargi kasacyjnej

I SA/Wa 1826/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Kr 1536/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

II SA/Rz 839/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OZ 85/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie z wniosku M.W. o uzupełnienie wyroku o sygn. akt II SAB/Rz 64/11 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w R. w przedmiocie nierozpoznania odwołania o rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania

II SA/Ke 869/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1824/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 957/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; w zakresie wpisu od skargi kasacyjnej

I OZ 529/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   17