Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 526/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 924/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 622/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SA/Łd 621/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SA/Łd 624/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SA/Łd 146/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w postanowieniu dotyczącego przewlekłości postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki

II SAB/Łd 85/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie wniosku dotyczącego zasadności aktualizacji opłaty rocznej w tytułu użytkowania wieczystego
1   Następne >   3