Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 1298/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności