Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 66/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoś...

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2240/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn...

I OZ 554/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 574/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności posta...

I SAB/Wa 388/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji