Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 1747/06 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od opłat oraz rozkładania na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości