Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 1534/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Skarga Zakładu [...] S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Lu 1/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; w zakresie wniosku o nadanie wyrokowi , sygn. akt II SA/Lu 1/14 klauzuli wykonalności

I OW 249/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o umorzenie zobowiązań dotyczących opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

I OSK 101/14 - Postanowienie NSA z 2015-12-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości