Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 890/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 629/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-19

WSA w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oddala sprzeciw

II SA/Kr 628/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-22

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2018 r. sprawy ze sprzeciwu J. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oddala sprzeciw.

I OSK 2111/16 - Wyrok NSA z 2018-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1280/18 - Wyrok NSA z 2018-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2395/16 - Wyrok NSA z 2018-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1283/18 - Wyrok NSA z 2018-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności