Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 2937/18 - Wyrok NSA z 2019-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1602/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej potwierdzenia prawa do rekompensaty