Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 1574/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 514/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi S. J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania według właściwości

I SA/Wa 847/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością

I SA/Wa 853/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 409/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1679/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 254/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-11

Skarga T.K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 1001/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 1002/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
1   Następne >   3