Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1575/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Rzezawie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność §13, §15 ust. 1 zdanie drugie i § 15 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1576/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bochni w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 25 ust. 5, § 28 ust. 5, § 30 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 856/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy

II SA/Kr 1264/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w przedmiocie udziału mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1514/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 6 ust. 7 oraz § 36 ust. 2

II SA/Kr 857/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy

II SA/Kr 224/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rytro w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłączenie do kolektora sanitarnego kanalizacji gminnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały .

II SA/Kr 226/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Bobowa w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do wodociągów

II SA/Kr 1265/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w przedmiocie ustalenia wysokości wpłaty za podłączenie do kanalizacji stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1594/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębno w przedmiocie realizacji inwestycji pn. budowa sieci wodociągu Łysa Góra
1   Następne >   3