Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 926/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie rozpoznania zażalenia na działalność Rady Gminy

II SA/Gl 848/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonywanie przyłączy wodnokanalizacyjnych

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu

II SA/Kr 856/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy

II SA/Ke 590/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-18

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kielce - Zachód', wpisać słowa 'sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Kielce - Zachód w Kielcach'.

II SA/Kr 857/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie określenia warunków dokonywania przyłączy

II OZ 1332/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pos...

II SA/Ke 515/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu

SA/Rz 415/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zasad wnoszenia przez mieszkańców wpłat na kanalizację sanitarną
1   Następne >   2