Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Lu 30/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przyłączenia gospodarstwa rolnego do wodociągu gminnego; w zakresie wniosku o uzupełnienie wyroku WSA w Lublinie oraz o wydanie orzeczenia o zwrocie bezpodstawnie pobranych opłat sądowych

II SAB/Kr 83/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Z.

II SAB/Kr 57/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w M. I. zobowiązuje Wójta Gminy w M. do wydania w terminie 1 miesiąca aktu administracyjnego załatwiającego sprawę wniosku W.S. i H.L. w sprawie zmiany stosunków wodnych; II. zasądza od Wójta Gminy w M. na rzecz skarżącego W.S. kwotę 100 zł ( słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.