Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S.

II SA/Wr 501/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-20

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy O. w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.

II OW 33/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-25

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego prac ziemnych powodujących zmiany stanu wód na gruncie

II OZ 1082/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt IV SO/Wa 25/11 o odmowie wymierzenia Wójtowi Gminy Czosnów grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi H.M. na bezczynność Wójta Gminy Czosnów