Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 564/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu wraz z wnioskiem o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną

II OZ 750/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi rzeki S.

IV SA/Wa 1024/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ol 700/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ke 79/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Ke 20/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie działalności Starosty W.

IV SA/Wa 1024/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 776/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15

Skarga A. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 186/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ż. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej '[...]' sp...

IV SA/Wa 1024/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-12

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   2