Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 539/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2006 r.

I SA/Kr 1499/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2002 roku

I SA/Lu 1227/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I FSK 676/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług

I FSK 2179/13 - Wyrok NSA z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia obowiązku zapłaty podatku wynikającego z faktur wystawionych za poszczególne miesiące od lipca do października i za grudzień 2008r.

I SA/Ke 85/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 1.stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy S.z dnia [...] r. nr Nr [...] w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zakresie obejmującym: - post...

I SA/Ke 112/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w D. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości w zakresie obejmującym postanowienia załącznika nr...

I SA/Go 20/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Kr 680/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości

I SA/Kr 1030/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100