Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 2570/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Starostę W. i Geodetę Powiatowego

III SA/Gd 284/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty

IV SA/Wa 2569/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Starostę W.