Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SAB/Wa 36/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie nieudzielenia informacji z ewidencji gruntów i budynków

VIII SA/Wa 913/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie zmiany danych w bazie ewidencji gruntów i budynków

VIII SA/Wa 914/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

Sprawa ze skargi Z. G. na czynność Starosty Powiatu R. w przedmiocie zmiany danych w bazie ewidencji gruntów i budynków

I OZ 517/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wymierzenia Staroście B. grzywny w sprawie z wniosku A. S. w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście B. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SA/Wa 815/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-07

Sprawa ze skargi M. P. i R. P. na zarządzenie Starosty L. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłat za sprzedaż kopii map i innych dokumentów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

IV SA/Wa 808/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi M. P. i R. P. na czynności Starosty L. polegające na bezprawnym nałożeniu oraz żądaniu uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SA/Wr 530/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-17

Wniosek w przedmiocie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne

IV SAB/Wa 103/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-01

Wniosek w przedmiocie przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii prawnej w sprawie odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków

I OZ 541/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu W. w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 1500/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-07

Wniosek w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi E. D. na niewykonanie przez Starostę [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 342/05
1   Następne >   +2   +5   11