Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Gl 4/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa

II OW 89/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zmiany decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr [...] zezwalającej na przetwarzanie odpadów dla [...] sp. z o.o. z siedzibą w W.

II OW 78/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M.S. o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w części dotyczącej przetwarzania odpadów o kodach: 15 01 04, 16 08 01 i 16 08 03