Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-30

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

II SA/Kr 1169/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi S.P. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 582/12

II OW 211/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów z wniosku Przedsiębiorstwa [...] sp. j.

II SAB/Lu 587/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w przedmiocie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego

II OW 76/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego negatywnego oddziaływania na środowisko

IV SA/Po 1075/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-02-25

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 551/11

II OZ 55/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-25

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Poznaniu , IV SA/Po 551/11

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w zakresie sprostowania z urzędu postanowienia NSA oku, sygn. akt II OW 75/09

II SAB/Sz 4/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-18

Skarga A. B. na bezczynność Starosty w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie

II OW 59/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr ewid. (...), położonej w miejscowości Ś., gm. B.
1   Następne >   +2   6