Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OW 75/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-11

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w zakresie sprostowania z urzędu postanowienia NSA oku, sygn. akt II OW 75/09

II OW 59/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na działce nr ewid. (...), położonej w miejscowości Ś., gm. B.

II OSK 2120/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Wielickiego