Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 486/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

Sprawa ze skargi M. P. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie [...] Obszaru Chronionego Krajobrazu

IV SAB/Wa 132/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie nierozpoznania wniosku

IV SA/Po 721/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-22

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w P. na rozporządzenie Wojewody W. w przedmiocie obszaru chronionego krajobrazu 'P. nad D.'

IV SA/Wa 285/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] Nr [...] w sprawie [...] Parku Krajobrazowego im. [...]

II OW 21/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie uzgodnienia z zakresu ochrony środowiska

IV SA/Wa 285/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-03

Wniosek B. K. o sprostowanie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] Nr [...] w sprawie [...] Parku Krajobrazowego [...]

III SA/Po 650/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-11

Skarga A.S. i W.S. na rozporządzenie Wojewody W. nr [...] z dnia [...]

IV SA/Wa 485/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Sprawa ze skargi M. W. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie [...] Obszaru Chronionego Krajobrazu

II OW 122/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wygaszenia części decyzji Wojewody Opolskiego nr [...] oraz decyzji Wojewody Opolskiego nr [...] w zakresie obowiązku realizacji analiz zanieczyszczeń wód gruntowych

II OW 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-05

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do wykonania zabezpieczeń akustycznych linii kolejowej E 30 (nr 13
1   Następne >   +2   4