Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 486/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli