Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 470/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-11

skargę D. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXII/268/04 w przedmiocie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie

II SA/Go 523/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej

I OSK 1719/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie ustalenia stałej opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym w K. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie do ponownego rozpoznania.

IV SA/Wr 435/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów z urzędu

IV SA/Wr 296/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świdnica w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica

II SA/Go 522/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej