Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 116/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

I OZ 474/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach znak: [...] w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Po 400/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku szkolnego;