Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 512/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 886/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 1082/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 1380/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Naczelnej Rady Odbudowy m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1803/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 95/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady

IV SA/Wa 122/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 122/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1452/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej

II OSK 579/11 - Wyrok NSA z 2011-05-13

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i [...] S.A. w G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.
1   Następne >   +2   +5   +10   12