Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1380/12 - Wyrok NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Naczelnej Rady Odbudowy m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 579/11 - Wyrok NSA z 2011-05-13

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i [...] S.A. w G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

IV SA/Wa 1072/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1128/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 282/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o lokalizacji drogi publicznej

IV SA/Wa 2142/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1004/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 1519/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II OSK 2398/11 - Wyrok NSA z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla przedsięwzięcia EURO 2012

IV SA/Wa 1326/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi
1   Następne >   +2   +5   9