Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SO/Kr 13/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

Wniosek Koła Łowieckiego '[....] ' w W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [....]

IV SAB/Wa 79/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały

II OZ 436/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie scalenia gruntów

IV SA/Wa 1089/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

Sprawa ze skargi J. N. na akt Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu

II OZ 990/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Józefów o wymierzenie grzywny Wojewodzie Mazowieckiemu w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi oku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SO/Wa 19/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

Wniosek Gminy J. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OW 93/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Wniosek w przedmiocie wniosku M. K. w sprawie stwierdzenia nieważności aktów własności ziemi

II OW 152/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia wniosku B. Ś. o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Kr 279/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OW 135/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku M.K. w sprawie zakończonej decyzją Wojewody Podkarpackiego oku, znak [...], utrzymaną w mocy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją oku, nr ...
1   Następne >   +2   4