Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 144/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem sieci kanalizacyjnej

II SA/Gl 721/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

IV SA/Wa 2348/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Skarga Miasta W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 1323/14 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1584/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 56/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania z akt uwierzytelnionego odpisu

IV SA/Wa 254/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SAB/Gd 208/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-18

Sprawa ze skargi Z. K. na przewlekłość postępowania Wojewody w sprawie dotyczącej odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1126/14 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

I OSK 1445/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   10