Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 220/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania

II SA/Gd 929/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę

I OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 530/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej przyznania odszkodowania za przymusowy wykup nieruchomości

I SA/Wa 507/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 547/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2050/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania

I OSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania

II SA/Ke 487/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 896/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   89