Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1366/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi M. D. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej

II SA/Wa 389/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

II SAB/Wa 134/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Regionalnej Komisji Lekarskiej Nr [...] A.B.W w W. w przedmiocie zakończenia postępowania orzeczniczego:

II SO/Wa 19/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek J. D. o ustalenie stosunku prawnego - daty zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i wysokości należności pieniężnych przysługujących w związku ze zwolnieniem ze służby

I OSK 1207/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. F. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji

I OSK 2727/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków służbowych

II SO/Wa 20/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek J. D. o ustalenie stosunku prawnego - wysokości uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym

I OZ 894/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Wniosek K. C. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie z wniosku K. C. o wymierzenie grzywny Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

I OSK 1508/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego

I OZ 986/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przekazania sprawy ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr (...) do rozpoznania innemu wydziałowi WSA w Warszawie postan...
1   Następne >   +2   +5   +10   100