Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 60/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 75/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

I OPP 61/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 77/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 58/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 631/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie postępowania i postanowienia Komendanta Powiatowego Policji nr [...]