Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 282/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 296/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej oddalono skargę.

III SA/Gd 298/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz uchyla postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] nr [...].

III SA/Gd 217/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu usunięcia uciążliwości akustycznych i zagrożeń sanitarnych

III SA/Gd 361/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 406/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie wydanie świadectwa stwierdzającego spełnienie przez towary objęte graniczną kontrolą sanitarną wymagań zdrowotnych