Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 115/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa M. z dnia [...], nr [...] w sprawie stwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala [...] w K.

II OW 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do powołania rady społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu