Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kozielice , Nr XIX/210/2013 w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

II OZ 859/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku D. R. o wymierzenie Radzie Gminy w S. D. grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II OZ 831/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Skarga C. T. na uchwałę Rady Gminy Kozielice w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin D.

II OSK 378/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Ustka w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy Ustka nr XXXI/367/2009 w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka

II OSK 1896/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-14

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy radnego

II OZ 790/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku Wojewody Dolnośląskiego o wymierzenie grzywny Gminie Miejskiej L. za nieprzekazanie skargi

II OSK 357/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku inicjatorów referendum o przeprowadzenie referendum gminnego

II OSK 668/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 669/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II OSK 2073/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Gminy P. w przedmiocie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na odwołanie ze stanowiska leśniczego
1   Następne >   +2   6