Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 670/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie odrzucenia wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum

III SA/Gd 897/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie powołania Miejskiej Komisji do spraw referendum gminnego

III SA/Gd 744/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie [...] stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 955/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S.G. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego