Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Lu 312/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tomaszów Lubelski w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Tomaszów Lubelski stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Lu 178/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie uchwalenie statutów sołectw Gminy T.

III SA/Lu 89/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bełżycach w przedmiocie zmiany uchwały Nr XVI/14/2003 w sprawie uchwalenia statutów Gminy Bełżyce i uchwały Nr LVI/379/2010 w sprawie nadania statutu sołectwa Chmielnik Kolonia I, w zakresie zwrotu opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem

II SA/Lu 1191/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad używania herbu Miasta

II SA/Lu 254/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Lu 254/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 83/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. P. w przedmiocie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w B. P. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 6 załącznika do uchwały w brzmieniu 'po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta B. P.'.