Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 611/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-15

Skarga I. Ż. na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany do statutu Miasta G.

II SA/Wa 523/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czosnów

III SA/Kr 1155/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-01

Wniosek w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu

II OZ 475/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Gminy Krosno Odrzańskie na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego Nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Krosna Odrzańskiego

II OSK 1798/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Rady Gminy w Książkach na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Kr 931/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-17

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi A. K.

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-29

Sprawa ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Go 162/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza

II SA/Go 162/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-09

Wniosek w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza

II OSK 2073/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Gminy P. w przedmiocie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na odwołanie ze stanowiska leśniczego
1   Następne >   2